1. Preambul
În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare GDPR). Astfel, www.visience.ro se angajează să protejeze confidențialitatea individuală și datele personale.

Ne-am angajat să respectăm Regulamentul GDPR prin dialog și colaborare cu partenerii noștri. Prin urmare, am creat următoarea Politică de confidențialitate pentru a vă informa despre practicile noastre privind colectarea, utilizarea, stocarea și dezvăluirea informațiilor pe care le puteți furniza în timp ce interacționați cu noi.

Această Politică de Confidențialitate vine în completarea Termenilor și Condițiilor www.visience.ro. Înainte de parcurgerea Politicii de confidențialitate, asigurați-vă că ați citit Termenii și Condițiile www.visience.ro. Orice prevedere din Termeni și Condiții este în continuare aplicabilă și cu privire la protecția datelor personale.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică paginii web www.visience.ro.

2. Principii
www.visience.ro este determinată să respecte principiile prevăzute de GDPR si, astfel, datele cu caracter personal sunt:

Prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
Colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
Adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
Exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate;
Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.
3. Categorii De Date Prelucrate
www.visience.ro colectează datele personale ale utilizatorilor, membrilor, vizitatorilor paginii web și clienților/potențialilor clienți. Când legea impune, www.visience.ro oferă persoanelor fizice o notificare corespunzătoare despre datele care vor fi colectate și modul în care acestea vor fi utilizate.

Colectăm doar datele personale care sunt furnizate în mod voluntar de către persoanele fizice, astfel încât să putem oferi informații, să oferim servicii, să desfășurăm relații contractuale și să promovăm serviciile noastre. În plus, trebuie să prelucrăm anumite date cu caracter personal pentru a putea oferi serviciile noastre sau pentru a respecta diferite obligații legale.

Date prelucrate: date de identificare (nume, prenume), număr de telefon, adresă de e-mail, adresa.

4. Activități De Procesare A Datelor
Înregistrare în sistemul www.visience.ro: pentru a crea un cont www.visience.ro și astfel, pentru a deveni utilizator www.visience.ro, persoanele vizate trebuie să furnizeze anumite date personale precum numele, numărul de telefon, adresa de e-mail;
Solicitare de ofertă: în vederea obținerii unei oferte sau pentru a obține informații cu privire la achiziționarea sistemelor furnizate de www.visience.ro, clienții/potențialii clienți sau reprezentanții acestora trebuie să furnizeze date precum nume, prenume, date de contact;
Vizitatori ai paginii web www.visience.ro: pagina web www.visience.ro utilizează fișiere în format text, de mici dimensiuni, denumite cookie-uri, pentru a eficientiza si îmbunătății experiența utilizatorilor. Unele fișiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii. Prin vizitarea paginii noastre pot fi prelucrate date personale precum: adresa IP, ora și data accesării etc.
De asemenea, în baza consimțământului expres acordat, www.visience.ro poate prelucra și fișiere de tip cookie precum:

Preference cookies: permit paginii web să rețină informații care schimbă modalitatea de operare a paginii, precum limba selectată;
Statistic cookies: facilitează www.visience.ro înțelegerea modalității de utilizare a paginii de către utilizatori, colectând date în mod anonim;
Marketing cookies: sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.
5. Temeiul Legal
Legislația privind protecția datelor permite colectarea și procesarea datelor, atât timp cât există un temei legal pentru a face acest lucru. Așa cum s-a menționat mai sus, www.visience.ro prelucrează datele cu caracter personal doar în următoarele situații:

Încheierea unui contract/executarea unui contract: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a încheia un contract, respectiv pentru a ne îndeplini obligațiile ce reies dintr-un contract;
Interes legitim: www.visience.ro ar putea procesa date cu caracter personal în situația în care prelucrarea datelor este necesare pentru a realiza un interes legitim al www.visience.ro precum întreprinderea și dezvoltarea activități economice, atât timp cât nu vă întrece interesele;
Consimțământul: în unele cazuri www.visience.ro vă solicita consimțământul expres si specific pentru a prelucra o parte din datele cu caracter personal. În aceste situații www.visience.ro va procesa datele cu caracter personal doar ulterior consimțământului expres și prealabil al persoanelor vizate;
Persoanele vizate își pot retrage consimțământul în orice moment, contactând www.visience.ro la următoarea adresă de e-mail: visience.ro@gmail.com.

6. Terți
Terții care furnizează date cu caracter personal către www.visience.ro sunt responsabili să se asigure că persoanele vizate au fost informate de prevederile prezentei politici de confidențialitate și că persoana vizată le-a dat consimțământul pentru partajarea datelor.

www.visience.ro ar putea partaja datele cu caracter personal către terți pentru a respecta obligațiile legale (de exemplu, obligațiile referitoare la legislația fiscală și a muncii) sau pentru a îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu, în situația în care în furnizarea serviciilor implicăm subcontractanți).

De asemenea, www.visience.ro ar putea partaja datele cu caracter personal cu autoritățile competente/entitățile implicate într-o astfel de procedură în vederea recuperării oricăror daune provocate de către utilizatori.

În relația cu terții, www.visience.ro este responsabil să se asigure că terții care prelucrează date cu caracter personal în numele www.visience.ro oferă garanții suficiente pentru a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele prezentului regulament și să asigure protecția drepturile persoanei vizate.

7. Perioada De Stocare A Datelor
www.visience.ro stochează datele doar pe perioada în care subzista temeiul care a justificat prelucrarea datelor.

Datele furnizate de utilizatori odată cu deschiderea contului vor fi păstrate pe perioada în care contul este activ, respectiv și ulterior pentru un interval de timp de 1 an. În măsura în care la dezactivarea contului utilizatorul nu a achitat toate sumele scadente, datele vor putea fi păstrate și ulterior. După această perioadă datele vor fi anonimizate și păstrate în scopuri statistice.

După această perioadă datele vor fi anonimizate și păstrate în scopuri statistice.

8. Stocarea Datelor
Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul www.visience.ro sunt stocate în condiții de siguranță.

9. Drepturile Persoanelor Vizate
Sub rezerva anumitor condiții legale, în calitate de persoana vizata aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, www.visience.ro nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. www.visience.ro va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: visience.ro@gmail.com.

10. Măsuri Tehnice Și Organizatorice
www.visience.ro s-a angajat să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește condițiile prevăzute în legislația privind protecția datelor.

În acest sens, www.visience.ro a implementat următoarele masuri:

Limitarea accesului la datele cu caracter personal strict la angajații care sunt implicați în îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale;
Luarea tuturor măsurilor posibile pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor;
Asigurarea că persoanele care prelucrează datele personale au acces numai la datele necesare și că aceste date nu pot fi copiate, modificate sau șterse fără autorizare;
Ținerea unei evidențe a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal și la modul în care datele cu caracter personal sunt stocate;
Asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
Asigurarea stocării datelor în condiții care garantează siguranța și confidențialitatea.
11. Cereri Și Plângeri
În măsura în care aveți orice întrebare, nelămurire, cerere sau plângere referitoare la modalitatea în care www.visience.ro prelucrează datele cu caracter personal, ne puteți contacta la: visience.ro@gmail.com .

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de Confidențialitate www.visience.ro în măsura în care acest lucru va fi necesar. În cazul în care vom proceda la astfel de modificări vom notifica toți utilizatorii cu privire la noua formă a Politicii de confidențialitate.

Forma actuală a Politicii de confidențialitate a fost adoptată la data de: 1 noiembrie 2021.